Εορταστικοί λόγοι

Συνοπτικό εγκώμιο στην αγία και δοξασμένη μεγαλομάρτυρα του Χριστού Μαρίνα 17 Ιουλίου 2011 Συνοπτικό εγκώμιο στην αγία και δοξασμένη μεγαλομάρτυρα του Χριστού Μαρίνα ...
Κλίναντες τα γόνατα 16 Ιουνίου 2011 «Έτι και έτι, κλίναντες τα γόνατα, του Κυρίου δεηθώμεν...» Κατά την «έσχατ...
...293031