Αγιολογία

Ο Άγιος Γεράσιμος στην Κεφαλληνιά 20 Οκτωβρίου 2011 Η Κεφαλληνία καταξιώθηκε από την Χάρη του Θεού να γίνει «πατρίδα» του Αγίου...
Οι άγιοι μάρτυρες Σέργιος και Βάκχος 7 Οκτωβρίου 2011 Οι άγιοι μάρτυρες Σέργιος και Βάκχος ζούσαν στη Ρώμη επί Μαξιμιανού<1>...
Όσιος Ευδόκιμος ο Νεοφανής και Θαυματουργός 5 Οκτωβρίου 2011 Υπήρξε ανώνυμος αδελφός της μονής Βατοπαιδίου. Τα ιερά λείψανά του βρέθ...
Στις άγιες εντολές του Σωτήρος και για τις πέντε αισθήσεις 28 Σεπτεμβρίου 2011 Λόγος Ε΄. Αγίου Νεοφύτου του Εγκλείστου Στον πέμπτο αυτό λόγο, θα αναφερθ...
Η κοινή προσευχή 5 Αυγούστου 2011 Ήταν το βράδυ του μεγάλου και Μυστικού Δείπνου και των κατά σάρκα Παθών το...
Χαιρετιστήριοι Οίκοι εις τον εν Αγίοις Πατέρα ημών Λουκάν Αρχιεπίσκοπον Συμφερουπόλεως και Κριμαίας, τον Ανάργυρον Ιατρόν και Ομολογητήν της Πίστεως, τον Θαυματουργόν 11 Ιουνίου 2011 Κοντάκιον Ήχος πλ. δ΄. Τη Υπερμάχω. Συμφερουπόλεως ποιμένα θεοφώτιστον...
Ευσεβίου Καισαρείας, «Το τέλος του Μεγάλου Αγίου Ισαποστόλου Κωνσταντίνου» (21 Μαΐου) 21 Μαΐου 2011 Σωματική αδιαθεσία  στην Ελενόπολη και προσευχές για το βάπτισμα Πρώτα ...
...656667