Ιερός Άμβων

«Της αθεϊας την νόσον εθεράπευσε» 18 Οκτωβρίου 2020 «Λουκᾶν τόν ἀοίδιμον ἐν ὠδαῖς εὐφημήσωμεν. Οὗτος γάρ ἀθεΐας τήν νόσον, τῷ ἐ...
Παραβολή του σπορέα (Κυριακή Δ΄ Λουκά) 11 Οκτωβρίου 2020 Μια Κυριακή μέσα στο μήνα Οκτώβριο από τις 11 έως τις 17 του μηνός η Εκκλησ...
Δ΄ Λουκά: « Ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ» 11 Οκτωβρίου 2020 Δ΄ Κυριακή του Λουκά και η ευαγγελική περικοπή παραβολικῷ τῷ τρόπῳ μας μετα...
Ο Λόγος του Θεού (Λουκ. η΄5-15) 10 Οκτωβρίου 2020 «Ο σπόρος εστίν ο Λόγος του Θεού» Πολλές φορές συνήθιζε να ομιλεί ο Κύριος...
Ο σπόρος του θείου λόγου και το έδαφος 10 Οκτωβρίου 2020 Η παραβολή του Σπορέα, ένα αφυπνιστικό προσκλητήριο προς αυτοκριτική και αυ...
Η ομοίωση του ανθρώπου με τον Θεό (Λουκ. 6,31-36) 4 Οκτωβρίου 2020 «Γίνεσθε ούν οικτίρμονες, καθώς και ο Πατήρ υμών οικτίρμων εστί» Εάν διαβά...
Ο «Χρυσός Κανόνας» 3 Οκτωβρίου 2020   ΟΜΙΛΙΑ Β' ΛΟΥΚΑ ( Λουκ. 6,31-36) Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός απεκάλυ...
Κριτήριο πίστεως και έργων η αγάπη (Β΄Λουκά) 3 Οκτωβρίου 2020 Η ευαγγελική περικοπή, που ακούσαμε σήμερα, προέρχεται από την επί του Όρου...
Διαλεκτική της χριστιανικής ζωής (Β΄Κορ. 6,1-10) 27 Σεπτεμβρίου 2020 Το αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής προέρχεται από τη Β΄ προς Κορινθίους ε...
«Αφέντες άπαντα ηκολούθησαν αυτώ» 27 Σεπτεμβρίου 2020 Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα μας λέει πως οι ψαράδες της Γαλιλαίας συγκ...
123...42