Ιερός Άμβων

Διαλεκτική της χριστιανικής ζωής (Β΄Κορ. 6,1-10) 27 Σεπτεμβρίου 2020 Το αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής προέρχεται από τη Β΄ προς Κορινθίους ε...
«Αφέντες άπαντα ηκολούθησαν αυτώ» 27 Σεπτεμβρίου 2020 Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα μας λέει πως οι ψαράδες της Γαλιλαίας συγκ...
Το θείο προσκλητήριο 26 Σεπτεμβρίου 2020 Οι ευαγγελικές περικοπές που όρισε η Εκκλησία μας να διαβάζονται στην θεία ...
«Τί δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού;» 20 Σεπτεμβρίου 2020 «Τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;» Στο σημερινό Ευαγγελικό αν...
Το ελάφι και ο Σταυρός 20 Σεπτεμβρίου 2020 «Ἀπ’ οὐρανοῦ τήν κλῆσιν ὡς ἔσχηκας, οὐρανόφρων αὐτίκα ὤφθης, θεόφρον Εὐστάθ...
Κυριακή μετά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού: Οι τρεις προϋποθέσεις της Σωτηρίας μας 20 Σεπτεμβρίου 2020 «Όστις θέλει οπίσω μου ελθείν απαρνησά­σθω εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτ...
Κυριακή μετά την Ύψωση: Το Είναι και το Έχειν 19 Σεπτεμβρίου 2020 Εκείνο που κυριολεκτικά μαστίζει τον άνθρωπο, ιδιαίτερα της εποχής μας, είν...
Η άρση του εαυτού μας και η τελεία υπακοή στον Κύριο 19 Σεπτεμβρίου 2020 Η Κυριακή μετά την μεγάλη εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού ονομάζεται Κ...
Η μεγαλύτερη αποκάλυψη του Θεού δια του Ιησού Χριστού είναι η αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο 13 Σεπτεμβρίου 2020 Κυριακή πριν από την Μεγάλη εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωο...
Κυριακή προ της Υψώσεως, (Γαλ.6,14) 13 Σεπτεμβρίου 2020 Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στην επιστολ...
123...42