Ιερός Άμβων

Κυριακή Μετά την Ύψωση: Ευαγγελικό-Σταυρικό Ήθος και ο σύγχρονος Ευδαιμονισμός 19 Σεπτεμβρίου 2021 Κυριακή Μετά την Ύψωση Του τιμίου Σταυρού: Ευαγγελικό-Σταυρικό και Ευδαιμο...
Κυριακή μετά την Ύψωση του Σταυρού: Η αγάπη για τον πλησίον 19 Σεπτεμβρίου 2021 Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος Την ημέρα που θυ...
Κυριακή μετά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού 18 Σεπτεμβρίου 2021 Η μεγάλη εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, του αγιότερου συμβόλου της π...
Κυριακή μετά την Ύψωση: Το Είναι και το Έχειν 18 Σεπτεμβρίου 2021 Εκείνο που κυριολεκτικά μαστίζει τον άνθρωπο, ιδιαίτερα της εποχής μας, είν...
Κυριακή μετά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού: Οι τρεις προϋποθέσεις της Σωτηρίας μας 18 Σεπτεμβρίου 2021 «Όστις θέλει οπίσω μου ελθείν απαρνησά­σθω εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτ...
Η «Σταύρωση» των παθών μας 14 Σεπτεμβρίου 2021 Μέσα στο μυστήριο της αναιμάκτου ιερουργίας, διαλεγόμαστε με τον Σταυρό του...
Ο Θεός σώζει τον κόσμο από τον διάβολο και την αμαρτία κινούμενος από απέραντη αγάπη και μόνον! 12 Σεπτεμβρίου 2021 ΟΜΙΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 9. 9. 2018 ( Ιωάν. 3,13-17...
Ο Σταυρός του Χριστού αποκάλυψη της Θείας αγάπης 12 Σεπτεμβρίου 2021 «Είπε ο Κύριος: Κανένας δεν ανέβηκε στον ουρανό παρά μόνο ο Υιός του Ανθρώπ...
Η μεγαλύτερη αποκάλυψη του Θεού δια του Ιησού Χριστού είναι η αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο 12 Σεπτεμβρίου 2021 Κυριακή πριν από την Μεγάλη εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωο...
Η σωτηρία του κόσμου (Κυριακή προ της Υψώσεως) 11 Σεπτεμβρίου 2021 Ο Θεός Πατέρας «δεν απέστειλε τον Υιό Αυτού στον κό­σμο για να κρίνει τον κ...
123...44