Ιερός Άμβων

«Ευλόγησον τον στέφανον του ενιαυτού της χρηστότητός σου, Κύριε» 1 Σεπτεμβρίου 2023 Η 1η Σεπτεμβρίου, η αρχή του εκκλησιαστικού έτους, αποτελεί την αρχή της Ιν...
Μεταξύ του αιώνιου και του γήινου πλούτου (Κυριακή ΙΒ΄ Ματθαίου) 27 Αυγούστου 2023 Ο νέος του σημερινού Ευαγγελίου είναι «πλούσιος σφόδρα» (=πάρα πολύ). Παρ’ ...
H τελειότητά μας ως ακολουθία του Χριστού 27 Αυγούστου 2023 «ακούσας δε ο νεανίσκος τον λόγον απήλθε λυπούμενος· ην γαρ έχων κτήματα πο...
«Οὐδείς ἀγαθός, εἰμή εἷς ὁ Θεός» (Ματθ. 19,17 26 Αυγούστου 2023 Στο ευαγγελικό ανάγνωσμα της Κυριακής ( ΙΒ΄Ματθαίου)  ο ευαγγελιστής Ματθαί...
Μήνυμα: Η περί αιωνίου ζωής αναζήτηση ενός νέου 26 Αυγούστου 2023 Η Κυριακάτικη (27 Αυγούστου 2023) ευαγγελική περικοπή (Ματθ. ιθ’, στίχοι 16...
Κυριακή ΙΑ΄ Ματθαίου. H παραβολή των «μυρίων ταλάντων» 19 Αυγούστου 2023 «Πᾶσαν τὴν ὀφειλὴν ἐκείνην ἀφῆκά σοι, ἐπεὶ παρεκάλεσάς με» Η σημερινή Ευαγ...
Το μήνυμα της κοιμήσεως της Θεοτόκου στην σύγχρονη εποχή μας 18 Αυγούστου 2023 Την εορτή τη Κοιμήσεως της Θεοτόκου που γιορτάζουμε για μια ακόμη φορά, μας...
Χρειαζόμαστε μια ζωντανή και αταλάντευτη πίστη (Κυριακή Ι΄ Ματθαίου ιζ΄ 14-23) 12 Αυγούστου 2023 Κείμενο: Και ελθόντων αυτών προς τον όχλον προσήλθεν αυτώ άνθρωπος γονυπετ...
Για την εκδίωξη του εχθρού (Κυριακή Ι΄ Ματθαίου) 12 Αυγούστου 2023 Στο σημερινό Ευαγγέλιο 0 Χριστός θεραπεύει ένα δαιμονισμένο νέο και τον λυτ...
Ο Ζωοποιός Άρτος 29 Ιουλίου 2023 «Και έφαγον πάντες και χορτάσθησαν» Μετά το θάνατο του αγίου Ιωάννου του Π...
1234...50