Ιερός Άμβων

«…περιῆγεν ὅλην τὴν Γαλιλαίαν…» 26 Ιουνίου 2022 «Καὶ περιῆγεν ὅλην τὴν Γαλιλαίαν ὁ Ἰησοῦς διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν...
Προετοιμασία και απόφαση 25 Ιουνίου 2022 Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του σύγχρονου ανθρώπου είναι η επιφύλαξη, ο...
Η κλήση των μαθητών 25 Ιουνίου 2022 «Εκάλεσεν αυτούς» Στο σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα ο Χριστός προσκαλεί το...
«Ἰωάννη πανεύφημε, καὶ οἰκουμενικὲ Ἀπόστολε» 24 Ιουνίου 2022 Στις 24 Ιουνίου εκάστου έτους, η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει τη γενέθλιο ημέ...
Η παιδεία του Κυρίου και οι Άγιοι Πάντες 18 Ιουνίου 2022 «διήλθομεν διὰ πυρὸς καὶ ὕδατος, καὶ ἐξήγαγες ἡμᾶς εἰς ἀναψυχὴν» Με την Πε...
Οι Άγιοι Πάντες διά της πίστεως πέτυχαν τον στέφανο της αγιότητος 18 Ιουνίου 2022 Κυριακή των Αγίων Πάντων σήμερα και φθάνει στο τέλος ο κινητός κύκλος των ε...
«Προφήτης εκ της Γαλιλαίας ουκ εγήγερται» 13 Ιουνίου 2022 “Απεκρίθησαν καὶ εἶπον αὐτῷ· Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῆς Γαλιλαίας εἶ; ἐρεύνησον καὶ ἴ...
H Ορθόδοξη Εκκλησία ως διαρκής Πεντηκοστή 12 Ιουνίου 2022 Ποιος είναι ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός; Ποιος είναι σε Αυτόν ο Θεός και πο...
Η Πεντηκοστή της Εκκλησίας και η δική μας 12 Ιουνίου 2022 Μετά την «εορτή των εορτών», την Ανάσταση του Χριστού, η Πεντηκοστή αποτελε...
Κυριακή των Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου 5 Ιουνίου 2022 “Αύτη εστίν η αιώνιος ζωή, ίνα γινώσκωσί Σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και ον ...
12345...48