Κανονικό και Εκκλησιαστικό Δίκαιο

Η ενότητα της Εκκλησίας 1 Νοεμβρίου 2020 Ένα από τα βασικότερα θέματα της Ορθοδόξου Εκκλησίας είναι η ενότητά της, η...
Το Σύνταγμα της Ελλάδος του 1975-Το άρθρο 3 παραγ. 1 9 Οκτωβρίου 2020 Η Ελληνική Πολιτεία ορίζει νομοθετικά την ταυτότητα της Ορθοδόξου Εκκλησίας...
Περί του αναδόχου 17 Αυγούστου 2020 Το μυστήριο του βαπτίσματος είναι ο μοναδικός τρόπος, με τον οποίον ο άνθρω...
Το εκ του βαπτίσματος (ή της πνευματικής λεγομένης συγγενείας) κώλυμα του γάμου 4 Αυγούστου 2020 ΚΑΝΩΝ ΝΓ' ΤΗΣ ΠΕΝΘΕΚΤΗΣ "Επειδή μείζων η κατά το πνεύμα οικειότης της των ...
Αφορισμός – Ανάθεμα 18 Μαΐου 2020 Υπάρχουν δύο είδη «αφορισμών» ο μικρός και ο μεγάλος. Ο μικρός αφορισμός εί...
Ο σχολιασμός του ΚΗ΄ Κανόνα της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου από τον άγιο Νικόδημο τον αγιορείτη 15 Μαρτίου 2020 Τις ημέρες αυτές, με αφορμή τη γενική αναστάτωση γύρω από τον κορονοϊό, προ...
Η δυνατότητα μεταβολής ή μη των ιερών κανόνων 13 Φεβρουαρίου 2020 Η Εκκλησία στο περιβάλλον του κόσμου και της κοινωνίας που βιώνει, είναι λο...
Οι ιεροί κανόνες και η περί δυνατότητας τροποποίησης, κατάργησης και θέσπισης αυτών 3 Φεβρουαρίου 2020 Η έρευνα μπορεί με βεβαιότητα να επισημάνει ότι, η θέσπιση των ιερών Κανόνω...
Η σημασία των Ιερών Κανόνων του Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου στη ζωή της Εκκλησίας 30 Ιανουαρίου 2020 Ο όρος «Κανών» στην χριστιανική ορολογία είναι τεχνικός και έχει τρεις σημα...
Εκκλησιαστικό και Κανονικό Δίκαιο. Ιστορική Ανασκόπηση (νεότεροι χρόνοι) 27 Ιανουαρίου 2020 Στη Νομική Σχολή το 1855 ιδρύεται έδρα Εκκλησιαστικού Δικαίου, εκ της οποία...
123...6