Θεοτόκος

Η Παναγία στη βυζαντινή σκέψη 19 Ιανουαρίου 2012 Από πολύ νωρίς, ήδη από την εποχή του Ιουστίνου και του Ειρηναίου, η χριστι...
Η αναφορά της Καινής Διαθήκης στην Θεοτόκο 18 Ιανουαρίου 2012 Τί είναι λοιπόν αυτό που διδάσκει η Καινή. Διαθήκη σχετικά με την Παρθένο Μ...
«ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ». Η θαυματουργή εικόνα του Πρωτάτου 16 Δεκεμβρίου 2011 Η εικόνα και η ιστορία της Στον ιστορικό ναό του Πρωτάτου, στο άγιο ...
Οι απαρχές της χρήσης του τίτλου Θεοτόκος για την Παρθένο Μαρία 4 Δεκεμβρίου 2011 Είναι αναμφισβήτητο ότι το πρόσωπο της Μητέρας του Κυρίου, της Θεοτόκου και...
Η αναμαρτησία της Παναγίας 16 Μαΐου 2011 «Ως έμψυχω Θεού κιβωτώ, ψαυέτω μηδαμώς χειρ αμύητων», ψάλλουμε στην ενάτη ω...
...333435