Πατερική Θεολογία

Ο Θεός άλλοτε δίνει, άλλοτε δεν δίνει! 24 Μαΐου 2011 Ο Θεός άλλοτε δίνει, άλλοτε δεν δίνει! Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου Είν...
Έξω από τον Χριστό όλος ο άνθρωπος, γίνεται μισάνθρωπος, μη άνθρωπος! Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς 21 Μαΐου 2011 Έξω από τον Κύριο Ιησού Χριστό, δεν υπάρχει τέλειος άνθρωπος. Έξω από τον Χ...
Ο Θεός μας εξέλεξε να γίνουμε «άγιοι» 16 Μαΐου 2011 Ο Θεός μας εξέλεξε να γίνουμε «άγιοι» (Αγ. Ιουστίνου Πόποβιτς) Με τον...
Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι 16 Μαΐου 2011 Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι (Αγ. Ιωάννου της Κρονστάνδης) Τί θα πε...
Η θεολογία του ακτίστου φωτός 16 Μαΐου 2011 Αγίου Γρηγόριου του Παλαμά: Επιστολή προς Παύλον Ασάνην, Η θεολογία του...
...272829