Πνευματική ζωή

Γιατί δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας; 15 Απριλίου 2021 Ο θάνατος είναι το πιο βέβαιο γεγονός, που όλοι όσοι ζούμε θα δοκιμάσουμε. ...
Ο Χριστός είναι πράγματι «ο Κύριος και Δεσπότης της ζωής μας»; 14 Απριλίου 2021 Αγαπητοί μου Αναγνώστες το σημερινό άρθρο έχει τίτλο ένα θεμελιώδης ερώτημα...
Δοκίμασε… 13 Απριλίου 2021 Δοκίμασε να κάμεις την όποια εργασία σου διακόνημα – προσφορά και υπηρεσί...
Ασκητική και μετάνοια στην εποχή μας 11 Απριλίου 2021 «Πάτερ Ἰωάννη ἔνδοξε, ταῖς τῶν δακρύων πηγαῖς τήν ψυχήν καθαιρόμενος καί πα...
Το «Σύνθημα» της Μεγάλης Τεσσαρακοστής 9 Απριλίου 2021 ᾽Αποθώμεθα τα έργα του σκότους και ενδυσώμεθα τα όπλα του φωτός᾽. Το "σύνθ...
Η Βίωση της Πίστεως στην σημερινή εποχή 9 Απριλίου 2021 «Πιστεύω, κύριε· βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ.» Αυτή η φράση δείχνει τον πραγματι...
Η ελευθερία ως φοβερό δώρο Θεού 8 Απριλίου 2021 Μάθαμε ένα Θεό που καθορίζει την τύχη των ανθρώπων, που αποφασίζει ερήμην μ...
Συχνά τα στήθια εκούρασα, ποτέ την Καλοσύνη 8 Απριλίου 2021 «Πραότης σημαίνει το να προσεύχεσαι ειλικρινώς για τον πλησίον σου, χωρίς ν...
Το αόρατο θαύμα 6 Απριλίου 2021 Η ανάγκη του ανθρώπου να βεβαιώσει την πίστη μέσα του προς τον απρόσιτο Θεό...
Σταυρός, Αίμα και Ύδωρ 5 Απριλίου 2021 «Προσελθόντες ἀρύσασθε μή κενούμενα νάματα τοῦ Σταυροῦ τῇ χάριτι προερχόμεν...
123...39