Σοφίας λόγοι

Να είσαι έτοιμος 15 Απριλίου 2019 Δεν αρκεί να θέλεις κάτι. Πρέπει να είσαι και έτοιμος να παλέψεις γι' α...
Μένει και μαγιά 12 Απριλίου 2019 Ότι αρχή και τέλος, παλαιόθεν και ως τώρα, όλα τα θερία πολεμούν να μας φ...
Είναι η αχαριστία 28 Ιανουαρίου 2019 Το χαρακτηριστικό των δυνατών λαών είναι η αχαριστία απέναντι στους μεγάλ...
Αδιάκοπη λαχτάρα 27 Ιανουαρίου 2019 Η επιστημονική μου δουλειά έχει για κίνητρο την αδιάκοπη λαχτάρα μου να μ...
Από κακές αφορμές 26 Ιανουαρίου 2019 Τα κακά από κακές προέρχονται αφορμές.   Αριστοφάνης...
Μια πολύ γλυκιά 25 Ιανουαρίου 2019 Μένει μια πολύ γλυκιά παρηγοριά στους δυστυχισμένους, κι αυτή είναι ότι έ...
Μετά τις συμφορές 24 Ιανουαρίου 2019 Οι άνθρωποι γίνονται σοφοί μετά τις συμφορές. Στις συμφορές, αντί να βρίζ...
Σκοτίζουν τον ήλιο 22 Ιανουαρίου 2019 Τα σύννεφα πολλές φορές σκοτίζουν τον ήλιο και τα πάθη τη λογική. &n...
Να ιδρώσουν 20 Ιανουαρίου 2019 Είναι δύσκολη η αρετή και αυτοί που θέλουν να επιτύχουν είναι ανάγκη να π...
Δίνει δύναμη 19 Ιανουαρίου 2019 Ενωμένοι θα επιζήσουμε, χωρισμένοι θα χαθούμε. Η ένωση δίνει δύναμη. &...
123...22