Ερμηνεία στην Επί του Όρους Ομιλία

Οι δύο οικίες – β΄ μέρος 26 Αυγούστου 2018 Ιησούς Χριστός ο Αρχιπάρθενος, έργον αγιογραφείου Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου 2015 ...
Οι δύο οικίες – α΄ μέρος 19 Αυγούστου 2018 Ιησούς Χριστός ο Αρχιπάρθενος, έργον αγιογραφείου Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου 2015 ...
«Ου πας ο λέγων μοι Κύριε, Κύριε, εισελεύσεται εις την βασιλεία των ουρανών» 12 Αυγούστου 2018 Ιησούς Χριστός ο Αρχιπάρθενος, έργον αγιογραφείου Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου 2015 ...
Οι ψευδοπροφήτες 5 Αυγούστου 2018 Ιησούς Χριστός ο Αρχιπάρθενος, έργον αγιογραφείου Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου 2015 ...
Οι δύο δρόμοι 29 Ιουλίου 2018 Ιησούς Χριστός ο Αρχιπάρθενος, έργον αγιογραφείου Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου 2015 ...
Ο χρυσούς κανών 22 Ιουλίου 2018 Ιησούς Χριστός ο Αρχιπάρθενος, έργον αγιογραφείου Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου 2015 ...
«Αιτείτε και δοθήσεται υμίν» 15 Ιουλίου 2018 Ιησούς Χριστός ο Αρχιπάρθενος, έργον αγιογραφείου Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου 2015 ...
«Μη δώτε τα άγια τοις κυσί…» 8 Ιουλίου 2018 Ιησούς Χριστός ο Αρχιπάρθενος, έργον αγιογραφείου Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου 2015 ...
«Μη κρίνετε, ινα μη κριθήτε» 1 Ιουλίου 2018 Ιησούς Χριστός ο Αρχιπάρθενος, έργον αγιογραφείου Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου 2015 ...
Μη μεριμνάτε τη ψυχή υμών τι φάγητε και τι πίητε… 24 Ιουνίου 2018 Ιησούς Χριστός ο Αρχιπάρθενος, έργον αγιογραφείου Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου 2015 ...
123...5