Πληροφορική & Internet

Τι είναι το φονικό »blackout challenge» που έχει σημάνει συναγερμό 17 Μαΐου 2022 TikTok: Τι είναι το φονικό ''blackout challenge'' που έχει σημάνει συναγερμ...
Ο κίνδυνος διολίσθησης σε χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών από εφήβους μέσα από το Instagram 3 Μαΐου 2022 Το Instagram επιτρέπει σε έφηβους χρήστες ηλικίας 15+ ετών να βρίσκουν δυνη...
Εαυτός και κοινωνικά δίκτυα: μεταμοντέρνες προσεγγίσεις μιας συνάντησης 25 Αυγούστου 2020 Περίληψη  Ο διάλογος στο πεδίο των κοινωνικών δικτύων διαμορφώνει μια συνά...
«Μάθετε καλά το διαδίκτυο, για να προστατευθείτε και να γίνετε καλοί στη δουλειά σας!» 31 Ιανουαρίου 2018 Η λειτουργία του ψηφιακού κόσμου στο πλαίσιο του νόμου δεν πρόκειται ποτέ...
Έγκλημα στον κυβερνοχώρο: καταπολεμούμε τα προβλήματα του 21ου αι. με εργαλεία του 19ου αι. 26 Ιανουαρίου 2018 Η πρόκληση για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο: «Η καταπολέμηση των προβλημάτων...
Τεχνητή Νοημοσύνη και ανάπτυξη του νου 9 Σεπτεμβρίου 2017 Ένα βασικό ερώτημα που τίθεται είναι λοιπόν το πώς ένα σύστημα αποτελούμε...
Θεωρίες για την Τεχνητή Νοημοσύνη 6 Σεπτεμβρίου 2017 Στις μεθόδους της ούτω καλούμενης «σκληρής προσέγγισης» (hard AI), οι τεχ...
Πώς επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που λαμβάνουμε; 4 Σεπτεμβρίου 2017 Περιοχή (ες) επεξεργασίας των πληροφοριών Στην φιλοσοφία υπάρχει μια δια...
Πώς αντιλαμβανόμαστε τη ροή του χρόνου; 2 Σεπτεμβρίου 2017 Περιοχή εισόδου των πληροφοριών Το πρόβλημα αλληλεπηρεασμού των αισθήσεω...
Τεχνητή Νοημοσύνη και τεχνητά νευρωνικά δίκτυα 31 Αυγούστου 2017 Στο παρόν άρθρο παρουσιάζουμε μερικά βασικά στοιχεία της προσπάθειας που γί...
123...25