Διαχείριση μελέτη και συντήρηση πολιτισμικής κληρονομιάς

Το Μοναστήρι των Βραγκιανών αποκαλύπτει τα μυστικά του 3 Αυγούστου 2023 Ίχνη παλαιότερης εγκατάστασης, αλλά και την πραγματική «ηλικία» του σημεριν...
Σινδόνη του Τορίνο: αμφιβολίες στους ερευνητές έως σήμερα 18 Μαρτίου 2022 5. Επίλογος Συνήθως το τελευταίο κεφάλαιο ενός άρθρου Αρχαιομετρίας φέρει...
Συνέχεια της κριτικής αναφορικά με τις έρευνες για τη Σινδόνη του Τορίνο 25 Φεβρουαρίου 2022 4.8. Κριτική για τα αποτελέσματα της ραδιοχρονολόγησης από στατιστικές μελέ...
Κριτικές και αντίλογος σχετικά με τις έρευνες για τη Σινδόνη του Τορίνο 21 Φεβρουαρίου 2022 4.4. Άλλες κριτικές για τη διαδικασία δειγματοληψίας της ραδιοχρονολόγησης...
Οι μελέτες του R.N. Rogers σχετικά με τη ραδιοχρονολόγηση της Σινδόνης του Τορίνο 10 Φεβρουαρίου 2022 Οι μελέτες του R.N. Rogers και οι διαφωνίες του για τη διαδικασία δειγματολ...
Ποια είναι η ηλικία της Σινδόνης του Τορίνο; 4 Φεβρουαρίου 2022 4.1. Η ραδιοχρονολόγηση της Σινδόνης Η μέθοδος της ραδιοχρονολόγησης με άν...
Οι μελέτες του W.C. McCrone για τη σινδόνη του Τορίνο και διαφωνίες που ανέκυψαν 31 Ιανουαρίου 2022 3.3. Οι μελέτες του W.C. McCrone και οι διαφωνίες του με την ομάδα STURP ...
Αποτελέσματα μελετών της ομάδας STURP για τη Σινδόνη του Τορίνο 22 Ιανουαρίου 2022 Αποτέλεσμα 2: Η εικόνα του ανθρώπινου σώματος μάλλον δεν είναι αποτέλεσμα τ...
Πώς αποτυπώθηκαν το ανθρώπινο σώμα και τα σημάδια-κηλίδες επάνω στη Σινδόνη του Τορίνο; 19 Ιανουαρίου 2022 3.1 Οι πρώτες μελέτες Οι πρώτες επιστημονικές εργασίες για τη Σινδόνη του ...
Η Σινδόνη του Τορίνο: σύντομη περιγραφή του αντικειμένου και της τεκμηριωμένης ιστορίας του 17 Ιανουαρίου 2022 Η Σινδόνη του Τορίνο (Shroud of Turin) είναι ένα λινό ύφασμα (4,4m x 1,1m) ...
123...5