Ορθόδοξη Θεολογία και επιστήμη

Άγ. Νικόδημος Αγιορείτης: Η άσκηση της επιστήμης ως μαθητεία ταπεινοφροσύνης 20 Ιουλίου 2020 Η επίδοση στην επιστήμη και τα επιτηδεύματα είναι θείο χάρισμα και δεν δικα...
Η εκτίμηση του αγ. Νικοδήμου του Αγιορείτη για τους λόγιους της εποχής του 19 Ιουλίου 2020 ς΄ Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ, Ο ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΑΙ Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ Αν γί...
Ο άγ. Νικόδημος Αγιορείτης για την επιστημονική γνώση 18 Ιουλίου 2020 ε΄ Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ Ο Άγιος Νικόδημο...
Άγ. Νικόδημος Αγιορείτης: Γνώριζε άριστα τις αστρονομικές αντιλήψεις της εποχής του 17 Ιουλίου 2020 Ο Άγιος αναφέρει τους τέσσερις τότε γνωστούς δορυφόρους του Διός και δύο μι...
Οι αστρονομικές γνώσεις του αγ. Νικοδήμου Αγιορείτη 16 Ιουλίου 2020  Στην ενδιαφέρουσα επιστολή του Αγίου Προς Θωμάν  υπερασπιζόμενος την ησυχί...
Επιστημονικό ήθος και γνώσεις του αγ. Νικοδήμου Αγιορείτη 15 Ιουλίου 2020 Χαρακτηριστικό είναι το επιστημονικό ήθος που επιδεικνύει ο Άγιος. Αναφέρει...
Διανοητικά χαρίσματα και αρετές του αγ. Νικοδήμου Αγιορείτη 14 Ιουλίου 2020 Αντελαμβάνετο ταχέως και απετύπωνε ευκόλως την νέα γνώση (βλ. ανωτέρω, «Τα ...
Ο Άγιος Λουκάς ως Καθηγητής Ιατρικής και Χειρουργικής 16 Ιουνίου 2020 O Αγ. Λουκάς δίδαξε ότι ο γιατρός πρέπει να συμμετέχει στον πόνο των ασθε...
Επιστήμη και Θρησκεία υπό του Αγίου Λουκά Μητροπολίτου Κριμαίας 13 Ιουνίου 2020 Ουσιώδους και ανεκτιμήτου αξίας δια την εποχήν του και δι’ όλας τας εποχά...
Η έννοια της θεραπείας στη λαϊκή θρησκευτικότητα 31 Ιουλίου 2017 Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει τη λαϊκή θρησκευτικότητα...
123...8