Αγία και Μεγάλη Σύνοδος

Οι μορφές που έλαβε στο παρελθόν η 6η παρ. του κειµένου «Η Ορθόδοξος Εκκλησία και ο λοιπός Χριστιανικός κόσµος» 11 Αυγούστου 2017 Εποµένως, το επεξεργασµένο κείµενο από την Γ  Προσυνοδική Πανορθόδοξη ∆ιά...
Η Ορθοδοξία των κειμένων της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου 9 Αυγούστου 2017 ια) Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος κατά την λήξιν Αυτής εξέδωσε και μίαν λαμπρ...
Οι συζητήσεις για την 6η παρ. του κειµένου «Η Ορθόδοξος Εκκλησία και ο λοιπός Χριστιανικός κόσµος» 8 Αυγούστου 2017 Αυτό είναι γνωστόν σε όλη την αποστολική και πατερική παράδοση, αλλά στα ...
Οι θέσεις της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου στα σημερινά εκκλησιαστικά προβλήματα 5 Αυγούστου 2017 η) Εις το κείμενον "Η αποστολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας εις τον σύγχρονον ...
Το ιστορικό της 6ης παραγράφου του κειµένου «Η Ορθόδοξος Εκκλησία και ο λοιπός Χριστιανικός κόσµος» 4 Αυγούστου 2017 Το ιστορικό της 6ης παραγράφου του κειµένου «Η Ορθόδοξος Εκκλησία και ο λοι...
Επισημάνσεις στα κείμενα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου 3 Αυγούστου 2017 Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ομάδα των άλλων ετεροδόξων χριστιανικών Εκκ...
Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος μέσα από τα κείμενα των αποφάσεών της. 1 Αυγούστου 2017 Η Αγία και Μεγάλη Πανορθόδοξος Σύνοδος η συνελθούσα εις το Κολυμπάρι της Κρ...
Το «Μήνυμα» της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου για τη σημασία του Συνοδικού θεσμού 22 Ιουνίου 2017 Το ίδιο συμβαίνει και στο εξωτερικό. Εκκλησιαστικό Συνοδικό σύστημα, π.χ....
Η Συνοδικότητα της Εκκλησίας στο «Μήνυμα» της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου 19 Ιουνίου 2017 Το Συνοδικό σύστημα της Εκκλησίας στο κείμενο του «Μηνύματος» της Αγίας...
«Τω συνδέσμω της αγάπης..»: Αγία και Μεγ. Σύνοδος της Κρήτης 28 Ιανουαρίου 2017 Γ΄ Έγραψα τα παραπάνω όχι για να κατακρίνω πρόσωπα. Αλήθεια εκφράζω προς...
123...5