Για εφήβους και όχι μόνο

Μαθαίνω για…. την Ανάσταση του Χριστού (Για εφήβους και όχι μόνο) 23 Απριλίου 2022 Μαθαίνω για…. την Ανάσταση του Χριστού  Αγαπημένα μου, παιδιά ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕ...
Μαθαίνω για… την αποκαθήλωση και τον Επιτάφιο (Για εφήβους και όχι μόνο) 23 Απριλίου 2022 Μαθαίνω για την αποκαθήλωση και τον Επιτάφιο Αγαπημένα μου παιδιά, ΧΡΙΣΤΟ...
Στα δύσκολα κρινόμαστε! 8 Οκτωβρίου 2021 ΣΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ ΚΡΙΝΟΜΑΣΤΕ! (Β΄ Κορ. 6, 1-10) Αγαπημένε μου φίλε κατηχητή, ...
Μαθαίνω για… τη Σταύρωση (Για εφήβους και όχι μόνο) 29 Απριλίου 2021 Αγαπητά μου παιδιά, Αυτό είναι το τελευταίο μάθημα που σας στέλνω πριν το ...
Μαθαίνω για … τα Πάθη του Χριστού στη Κλασσική Μουσική 28 Απριλίου 2021 Αγαπητά μου παιδιά, Η Ευρώπη δημιούργησε έναν πολιτισμό, που έχει στη ρίζα...
Μαθαίνω για…. τον Μυστικό Δείπνο (Για εφήβους και όχι μόνο) 27 Απριλίου 2021 Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΠΝΟΣ Αγαπητά μου παιδιά, Εύχομαι να είσαστε γεροί, εσείς κα...
Μαθαίνω για…. τον Χριστό και την εκδίωξη των εμπόρων από τον Ναό (Για εφήβους και όχι μόνο). 26 Απριλίου 2021 Ο Χριστός διώχνει τους εμπόρους από τον Ναό Αγαπητά ου παιδιά, Συνεχίζου...
Μαθαίνω για…. την Γεσθημανή (Για εφήβους και όχι μόνο) 25 Απριλίου 2021 "Μάθημα και δραστηριότητες για εφήβους" Αγαπητά μου παιδιά, Εύχομαι να ...