Αγιολογία

Άγιος Αναστάσιος ο Πέρσης: Έ­νας πρώ­ην μά­γος κεί­ρε­ται μο­να­χός και α­να­δει­κνύ­ε­ται έν­θερ­μος ο­μο­λο­γητής και έν­δο­ξος μάρ­τυς Χρι­στού 22 Ιανουαρίου 2022 M­έσα στη σε­πτή χο­ρεί­α των ο­σί­ων και μαρ­τύ­ρων της Ορ­θο­δό­ξου Εκ­κλ...
Η Αγία Παιδομάρτυς και Παρθενομάρτυς Αγνή. Η πρόβολος της αγνότητος και προστάτιδα των νέων 21 Ιανουαρίου 2022 Η Αγία παιδομάρτυς Αγνή γεννήθηκε στην πανίσχυρη πόλη της Ρώμης από ευγενικ...
Άγιος Μάξιμος Γραικός: Μια σταυρωμένη ζωή 21 Ιανουαρίου 2022 «Διά τους λόγους των χειλέων σου εγώ εφύλαξα οδούς σκληράς» (Ψαλμός ιστ', 4...
ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ. Ένας πολυγραφότατος θεολόγος και ένας φλογερός πρόμαχος της Ορθοδοξίας 21 Ιανουαρίου 2022 Ανάμεσα στους διαπρεπέστερους θεολόγους και μαχητικότερους αγωνιστές της αμ...
Άγιος Ευθύμιος ο Μέγας 20 Ιανουαρίου 2022 Σε ορισμένους μεγάλους ασκητές η Εκκλησία μας έδωσε τον τίτλο του μεγάλου, ...
Μέγας Ευθύμιος: Ο ήλιος της ερήμου 20 Ιανουαρίου 2022 Αληθινά κράζει ο προφήτης: «Αγαλλιάσθω η έρημος και ανθήτω ως κρίνον». Με τ...
ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ (1392 – 1444). Ο αναδειχθείς σε φλογερό υπέρμαχο και ακράδαντο στύλο της ορθοδόξου πίστεως θεόπνευστος ιεράρχης της Εφέσου 19 Ιανουαρίου 2022 Μεταξύ των φωτισμένων ιεραρχών, μεγάλων διδασκάλων και φλογερών προμάχων τη...
Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας: ο μεγάλος δογματικός Θεολόγος της Εκκλησίας 18 Ιανουαρίου 2022 Οι αλεξανδρινοί Πατέρες έβαλαν και εκείνοι τη δική τους σφραγίδα στην ανάπτ...
Μέγας Αθανάσιος: Ο Στύλος της Ορθοδοξίας 18 Ιανουαρίου 2022 Ελάχιστοι άνθρωποι αξιώθηκαν να λάβουν τον τίτλο του «Μεγάλου» στην ιστορία...
Μέγας Αντώνιος: Ο καθηγητής της ερήμου 17 Ιανουαρίου 2022 Στην κορυφή των μεγάλων ασκητών της Εκκλησίας μας βρίσκεται ο Μέγας Αντώνιο...
123...86