Ιερός Άμβων

Η εμπιστοσύνη στον αρχηγό της πίστεως (Ματθ. 14,22) 13 Αυγούστου 2022 Η διήγηση έχει σαν ιστορικό πυρήνα το βίωμα του κινδύνου που ένιωσαν κάποτε...
Οι πειρασμοί στη ζωή μας 13 Αυγούστου 2022 Ο Χριστός έκανε πολλά θαύματα. Έκανε θαύματα στους ανθρώπους όπως π.χ. θερά...
Ο Ζωοποιός Άρτος 7 Αυγούστου 2022 «Και έφαγον πάντες και χορτάσθησαν» Μετά το θάνατο του αγίου Ιωάννου του Π...
Το θαύμα του πολλαπλασιασμού των πέντε άρτων 7 Αυγούστου 2022 Στη σημερινή ευαγγελική περικοπή, παρμένη από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο, βλέπ...
Δημοσιότητα και πνευματική ζωή 31 Ιουλίου 2022 Είναι ισχυρή διεκδίκηση του σύγχρονου ανθρώπου το να προσπαθεί να καταστεί ...
Τα όρια μεταξύ ελευθερίας και αγάπης (Ρωμ.15,1-7) 31 Ιουλίου 2022 Το αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής, από την προς Ρωμαίους επιστολή του Απ...
Βλέπουν τα θαύματα και ομολογούν τη χάρη (Κυριακή Ζ΄ Ματθαίου) 30 Ιουλίου 2022 Στο θαύμα που διηγείται η σημερινή ευαγγελική περικοπή, έχουμε όλα τα περισ...
Θαύματα, τα «σημεία» της νέας ζωής (Κυριακή Ζ΄ Ματθαίου) 30 Ιουλίου 2022 «Καὶ ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι λέγοντες ὅτι οὐδέποτε ἐφάνη οὕτως ἐν τῷ Ἰσραὴλ» Στ...
Είναι άκρως τραγικές (Κυριακή Ζ΄Ματθαίου) 30 Ιουλίου 2022 Στην περικοπή της σημερινής Κυριακής έχουμε δύο γε­γονότα. Το ένα είναι η θ...
Θάρσει, τέκνον! 23 Ιουλίου 2022 Μπορεί η επιστήμη να κατόρθωσε να νικήσει ασθένειες που στο παρελθόν προκ...
123...48