Ποιμαντική Διακονία στον Χώρο της Υγείας

5ο Συνέδριο του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την Ποιμαντική Διακονία στον Χώρο της Υγείας 8 Οκτωβρίου 2022 Η Πανδημία έφερε νέες καταστάσεις και προκλήσεις, που έχουν επηρεάσει όλες ...
Ανακουφιστική φροντίδα και ποιμαντική μέριμνα 23 Σεπτεμβρίου 2022 Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανε...
Οι ιερείς των νοσοκομείων μας 1 Σεπτεμβρίου 2022 Οφείλουμε να γράψουμε για τους ιερείς όλων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της π...
Επίσκοπος και ενότητα στην εποχή Covid-19 22 Δεκεμβρίου 2021 Η συμφωνία λόγου και πράξεως, αποτελεί την ουσιωδέστερη μορφή προβολής συγκ...
Η ποιμαντική προσέγγιση του Συμβατικού και Ηλεκτρονικού Τζόγου 27 Απριλίου 2020 Αν η αυτοπειθαρχία και η ενθάρρυνση του εθισμένου στο τζόγο αποτελούν, σύμφ...
Η ενορία ως εργαστήρι θεραπείας των εξαρτήσεων με αφορμή τον ηλεκτρονικό τζόγο 22 Απριλίου 2020 Με γνώμονα αυτό το πνεύμα και δεδομένου ότι η ενορία αποτελεί  εργαστήρι αγ...
Η ενορία ως εργαστήρι θεραπείας των εξαρτήσεων με αφορμή τον ηλεκτρονικό τζόγο 22 Απριλίου 2020 Με γνώμονα αυτό το πνεύμα και δεδομένου ότι η ενορία αποτελεί  εργαστήρι αγ...
Η ποιμαντική μέριμνα του πνευματικού για έναν εξαρτημένο με τον ηλεκτρονικό τζόγο 11 Απριλίου 2020 Ο εθισμένος στον τζόγο άνθρωπος προσφεύγει στον τζόγο προκειμένου να δραπετ...
Το έργο των πνευματικών σχετικά με τις καταστροφικές επιπτώσεις του ηλεκτρονικού τζόγου 9 Απριλίου 2020 Η ανάδειξη του τρόπου με τον οποίο οι Πατέρες της Εκκλησίας μας αντιμετώπισ...
Ευχή εις λοιμικήν νόσον (του νεωστί ενσκήψαντος κορωνοιού) 6 Απριλίου 2020 www.asceticexperience.com Δέσποτα παντοκράτορ, ο αντιλήπτωρ και σωτήρ του...
123