Σοφίας λόγοι

Ο ύμνος που αναφέρεται σε όλο το μυστήριο της ενανθρώπησης του Χριστού 14 Μαρτίου 2023 Ο Ακάθιστος Ύμνος καθιερώθηκε, όταν  οι Άβαροι πολιόρκησαν το  626 μ. Χ την...
Μια θεόπνευστη, κατανυκτική και σπαραχτική προσευχή του Τριωδίου 11 Φεβρουαρίου 2023 «Πάτερ αγαθέ, εμακρύνθην από σού, μη εγκαταλίπης με, Μηδέ αχρείον δείξη...
Η πατρική αγάπη τα συγχωράει όλα! 8 Φεβρουαρίου 2023 Πρωταγωνιστές στην πολύ γνωστή αυτή παραβολή είναι ο πατέρας, ο μεγαλύτερος...
Η Πασχάλιος πλάνη του ασκητή 29 Απριλίου 2022 Στη Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών συνοψίζεται η ησυχαστική παρά­δοση της Εκκ...
Ο Άγιος των δακρύων 4 Απριλίου 2022 Ο Άγιος Ιωάννης επιδόθηκε στην  άσκηση από νεαρή ηλικία και διετέλεσε ηγούμ...
Έφθασε ο καιρός των πνευματικών αρετών 7 Μαρτίου 2022 Η περίοδος του Τριωδίου είναι μια περίοδος προετοιμασίας, μια περίοδος προθ...
«Από το «ιλάσθητι» του Τελώνου στο «μνήσθητι» του ληστή» πάνω στο Σταυρό» 12 Φεβρουαρίου 2022 Η περίοδος του Τριωδίου αρχίζει με το τέλος του Δωδεκαημέρου.  Όταν λέμε πε...
Μνήμη και προσδοκία στην ανατολή του νέου έτους 9 Ιανουαρίου 2022 Ο ουρανοφάντωρ Μέγας Βασίλειος, του οποίου τη μνήμη εορτάζουμε  στην ανατολ...
Η φωτιά, το δηλητήριο κι ο σκορπιός 31 Ιουλίου 2021 Ο πατέρας μου, που αναπαύεται, εν ειρήνη Κυρίου, στους Αγίους Ταξιάρχες, το...
Ο άγ. Συμεώv ο διά Χριστόν Σαλός και η πανδημία 23 Ιουλίου 2021 Όταv κάπoτε εvέσκυψεv επιδημική vόσoς, η oπoία πρoεκάλεσεv τov θάvατov ει...
123...28