Θεολογία

Μεσοπεντηκοστή: αναδαυλίζοντας την δίψα για το Φως του Παρακλήτου 29 Μαΐου 2024 «Εγώ τω διψώντι δώσω εκ της πηγής του ύδατος της ζωής δωρεάν» Κατά τη Μεγά...
Πάσχα και Λαμπρή 28 Μαΐου 2024 Το «Χριστός Ανέστη» είναι ο μεγαλύτερος και θριαμβευτικότερος παιάνας μέσα ...
«Ίδε υγιής γέγονας· μηκέτι αμάρτανε» 26 Μαΐου 2024 Η τέταρτη Κυριακή από του Πάσχα είναι αφιερωμένη στο μεγάλο θαύμα της θεραπ...
Άνθρωποι γενώμεθα 26 Μαΐου 2024 Αλήθεια, πόσο θλίψη, οδύνη και σπαραγμό να έκρυβε μέσα της η καρδιά του παρ...
Άνθρωποι γενώμεθα 25 Μαΐου 2024 Αλήθεια, πόσο θλίψη, οδύνη και σπαραγμό να έκρυβε μέσα της η καρδιά του παρ...
«εἰ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται…» 22 Μαΐου 2024 Η βεβαία πίστη της Εκκλησίας στην λαμπροφόρο ανάσταση του Χριστού αποτελεί ...
O λίθος 20 Μαΐου 2024 Έλεγαν μεταξύ τους οι Μυροφόρες: «Τις αποκυλίσει ημίν τον λίθον;» (Μαρκ. 16...
Τολμώμεν και δρώμεν! 20 Μαΐου 2024 «Τίνα ζητείτε;» Το ερώτημα αυτό απηύθυνε ο Άγγελος στις μαθήτριες του Κυρίο...
Το Ορθόδοξο χριστιανικό ήθος 18 Μαΐου 2024 «Μόρφωσόν Σου τον Χριστόν εν τω μέλλοντι αναγεννάσθαι, και οικοδόμησον αυτό...
Έρευνα και πίστη 13 Μαΐου 2024 «Ω του παραδόξου θαύματος· απιστία πίστιν βεβαίαν εγέννησεν». Πραγματικά θα...
123...147