Αφιέρωμα στον Γέροντα Αιμιλανό Σιμωνοπετρίτη

Με τη νέκρωση των παθών νικάται ο θάνατος (Γ΄ Κυριακή Λουκά) 5 Οκτωβρίου 2019 Από τη στιγμή που ο άνθρωπος «έκλινε το ους», έδωσε προσοχή, στην εισήγηση ...
Ο Άθως και το Θαβώρ 6 Αυγούστου 2019 Από αιώνες, κάθε χρόνο, την παραμονή της Μεταμορφώσεως, αρκετοί μοναχοί ανα...
Ο Γέροντας Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης (μέρος γ΄) 17 Ιουλίου 2019 Στο τρίτο μέρος της ομιλίας του για τον μακαριστό Γέροντα Αιμιλιανό, ο Ιε...
Ο Γέροντας Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης (μέρος β΄) 3 Ιουλίου 2019 Στο δεύτερο μέρος της ομιλίας του για τον μακαριστό Γέροντα Αιμιλιανό, ο ...
Η αγρυπνία του μοναχού στο κελλί του 30 Ιουνίου 2019 Αφού είδαμε μέχρι τώρα τι ζητάμε από τον Θεόν στην αγρυπνία μας, για να είν...
Ο Κανόνας και η προσευχή στη ζωή του ασκητή χριστιανού 29 Ιουνίου 2019 Ας προχωρήσωμε σε ένα άλλο στοιχείο, που έχει σχέσι με την εγρήγορσι και τη...
Εν όρεσι και σπηλαίοις και ταις οπαίς της γης 26 Ιουνίου 2019 Ο Γέρων Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης περιγράφει τον πνευματικό αγώνα των αγί...
Σχέσις Γέροντος και υποτακτικού 25 Ιουνίου 2019 Η επιβίωσις ενός μοναστηριού στηρίζεται κυρίως στην αληθινή σχέσι υποτακτικ...
Αν μου μιλήσουν για άλλους θα σηκωθώ να φύγω 24 Ιουνίου 2019 Το να γνωρίζουμε την πονηρία των ανθρώπων, δηλαδή το κακό που κάνουν οι άλλ...
Προσμονή Θεού: Βασικά στοιχεία της διδασκαλίας του Γέροντος Αιμιλιανού περί θανάτου 24 Ιουνίου 2019 ΠΕΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ Με το θάνατο αρπάζει ο Θεός τον άνθρωπο από την φθορά Όπως η...
12