Αφιέρωμα στον Γέροντα Αιμιλιανό Σιμωνοπετρίτη

Γέρων Αιμιλιανός: «Πάνω σ’ αυτά τα μικρά πράγματα παίζεται η ζωή μας» 27 Μαΐου 2020 Πρέπει λοιπόν να μιλά κανείς ελεύθερα, για να φύγει και το παραμικρό «φληνά...
Γέρων Αιμιλιανός: «Πες ελεύθερα τη γνώμη σου, για να βουβαθεί το εγώ σου» 24 Μαΐου 2020 Σε ένα άλλο σημείο διαβάζουμε επιπρόσθετα ότι «αν κάποιος έχει να προτείνει...
Η ελευθερία ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ των μοναχών 21 Μαΐου 2020 Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε κάτι πολύ εντυπωσιακό, ότι δηλαδή τι...
Εντός της Εκκλησίας αναγνωρίζουμε τον Χριστό μέσα στο πρόσωπο του άλλου 18 Μαΐου 2020 Η ανάγκη για βοήθεια πηγάζει από τον άλλον ως γνήσια «φωνή», ως υπαρξιακή έ...
Η άνεση της πνευματικής ζωής 15 Μαΐου 2020 Πώς όμως θα μπορέσουμε να γλιτώσουμε από όλη αυτή την απρέπεια, την προπέτε...
Ο Γέροντας Αιμιλιανός απέβλεπε στην ανύψωση της ψυχής, στη μυστική επαφή της ψυχής με τον Θεό 14 Μαΐου 2020 Το ουσιαστικότερο όμως στοιχείο στην αγωγή του Γέροντα ήταν ότι τα πάντα απ...
H αρχοντική ελευθερία, το πιο χαρακτηριστικό της αγωγής του Γέροντα Αιμιλιανού 13 Μαΐου 2020 Άλλο χαρακτηριστικό της αγωγής του είναι η τόσο παρεξηγημένη ελευθερία. Όσο...
Ο δρόμος για τον Θεό περνά μέσα από τον πλησίον 12 Μαΐου 2020 Η σκέψη λοιπόν ολόκληρη του Αγιορείτη Γέροντος θα μπορούσε να συνοψιστεί στ...
Η χαρά και η ανδρεία στοιχεία της αγωγής του Γέροντα Αιμιλιανού Σιμωνοπετρίτη 12 Μαΐου 2020 Η χαρά ήταν ένα κεφαλαιώδες ζήτημα της αγωγής του Γέροντα. Χωρίς αμφιβολία,...
Ο Γέροντας Αιμιλιανός δόθηκε όλος στον ηγαπημένο του Χριστό με πανηγυρική διάθεση χωρίς προϋποθέσεις 11 Μαΐου 2020 Με πανηγυρική λοιπόν διάθεση δόθηκε όλος στον ηγαπημένο του Χριστό χωρίς κα...
123