Αφιέρωμα στον Γέροντα Γεώργιο Καψάνη

Ο π. Γεώργιος Καψάνης ως Θεολόγος (μέρος στ) 16 Ιουνίου 2020 15. Άφησα τελευταίες μερικές αναφορές στην θεολογική μαρτυρία του Γέροντος ...
Τι έχει να προσφέρει η Ορθοδοξία στον σύγχρονο άνθρωπο 15 Ιουνίου 2020 Ο μακαριστός Γέροντας Γεώργιος (Καψάνης) Γρηγοριάτης (+2014) μιλάει για την...
Ο π. Γεώργιος Καψάνης ως Θεολόγος (μέρος ε) 14 Ιουνίου 2020 11. Ο Γέροντας είχε κατανοήσει ότι οι θεολογικές διαφορές μεταξύ Ορθοδόξου ...
Ο π. Γεώργιος Καψάνης ως Θεολόγος (μέρος δ) 12 Ιουνίου 2020 Το 1990 συνέταξε εισήγησι με τίτλο: «Η περί Μοναχισμού διδασκαλία των αγίων...
Ο π. Γεώργιος Καψάνης ως Θεολόγος (μέρος γ) 10 Ιουνίου 2020 Ο θεολογικός λόγος του Γέροντα ήταν γνήσια αποκάλυψις, ανάπτυξις και διασάφ...
Ο άνθρωπος διψά για την άπειρη αγάπη του Θεού 10 Ιουνίου 2020 Ο μακαριστός Γέρων Γρηγόριος Γρηγοριάτης μιλάει για την άπειρη αγάπη το...
Η κοινωνική διάσταση του ορθοδόξου Μοναχισμού 9 Ιουνίου 2020 Η διάσταση του ορθοδόξου Μοναχισμού κατά βάθος είναι μόνο κοινωνική. Φεύγον...
Ο πραγματικός προορισμός του ανθρώπου είναι η θέωση 9 Ιουνίου 2020 Ο μακαριστός Γέρων Γρηγόριος Γρηγοριάτης τονίζει ότι ο πραγματικός προο...
Μνήμη π. Γεωργίου (Καψάνη): Η συνεχής αγωνία και προσφορά του στον τόπο! 8 Ιουνίου 2020 Αρχιμανδρίτης, Ιερομόναχος, π. Γεώργιος (Καψάνης), Προηγούμενος Ιεράς Μονή...
Ο Γέροντας Γεώργιος Γρηγοριάτης (Καψάνης) έναντι των νεώτερων προκλήσεων του ανθρωποκεντρικού ουμανισμού 8 Ιουνίου 2020 Ευχαριστώ τον αξιότιμο Πρόεδρο του Συλλόγου των Φίλων του Αγίου Όρους, κ. Γ...
12