Η φωνή της ερήμου

Αγάπη, η οδός προς την τελειότητα 24 Ιουλίου 2021 Πολύτιμες πνευματικές διδαχές Πατέρων της ερήμου καταγεγραμμένες από τον Αβ...
Συνομιλία με τον Αββά Χαιρήμονα 20 Ιουλίου 2021 Πολύτιμες πνευματικές διδαχές Πατέρων της ερήμου καταγεγραμμένες από τον Αβ...
Αββά Ισαάκ: Η αδιάλειπτη προσευχή «Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες» 16 Ιουλίου 2021 Πολύτιμες πνευματικές διδαχές Πατέρων της ερήμου καταγεγραμμένες από τον Αβ...
Αββά Ισαάκ: Πότε εισακούονται οι προσευχές μας – Η αίρεση των ανθρωπομορφιτών 12 Ιουλίου 2021 Πολύτιμες πνευματικές διδαχές Πατέρων της ερήμου καταγεγραμμένες από τον Αβ...
Αββά Ισαάκ: Η ερμηνεία της Κυριακής προσευχής 8 Ιουλίου 2021 Πολύτιμες πνευματικές διδαχές Πατέρων της ερήμου καταγεγραμμένες από τον Αβ...
Αββά Ισαάκ: Οι τέσσερις τύποι προσευχής 4 Ιουλίου 2021 Πολύτιμες πνευματικές διδαχές Πατέρων της ερήμου καταγεγραμμένες από τον Αβ...
Αββά Ισαάκ: Περί προσευχής 30 Ιουνίου 2021 Πολύτιμες πνευματικές διδαχές Πατέρων της ερήμου καταγεγραμμένες από τον Αβ...
Αββά Σεραπίωνος: Ο πόλεμος κατά των παθών 25 Ιουνίου 2021 Πολύτιμες πνευματικές διδαχές Πατέρων της ερήμου καταγεγραμμένες από τον Αβ...
Αββά Σεραπίωνος: Λόγος περί των οκτώ παθών 20 Ιουνίου 2021 Πολύτιμες πνευματικές διδαχές Πατέρων της ερήμου καταγεγραμμένες από τον Αβ...
Αββά Δανιήλ: Πάλη της σάρκας με το πνεύμα 15 Ιουνίου 2021 Πολύτιμες πνευματικές διδαχές Πατέρων της ερήμου καταγεγραμμένες από τον Αβ...
123