Η φωνή της ερήμου

Αββά Κασσιανού: Μοναχικοί κανόνες και επιτίμια 7 Ιουλίου 2022 Πολύτιμες πνευματικές διδαχές Πατέρων της ερήμου καταγεγραμμένες από τον Αβ...
Αββά Κασσιανού: Η τάξη για τους αρχάριους μοναχούς 27 Ιουνίου 2022 Πολύτιμες πνευματικές διδαχές Πατέρων της ερήμου καταγεγραμμένες από τον Αβ...
Αββά Κασσιανού: Οι λατρευτικές συνάξεις των μοναχών 24 Ιουνίου 2022 Πολύτιμες πνευματικές διδαχές Πατέρων της ερήμου καταγεγραμμένες από τον Αβ...
Αββά Κασσιανού: Το τυπικό των νυκτερινών ακολουθιών 4 Ιουνίου 2022 Πολύτιμες πνευματικές διδαχές Πατέρων της ερήμου καταγεγραμμένες από τον Αβ...
Αββά Κασσιανού: Το μοναχικό ένδυμα 31 Μαΐου 2022 Πολύτιμες πνευματικές διδαχές Πατέρων της ερήμου καταγεγραμμένες από τον Αβ...
Αββά Αβραάμ: Ο ζυγός του Κυρίου 28 Μαΐου 2022 Πολύτιμες πνευματικές διδαχές Πατέρων της ερήμου καταγεγραμμένες από τον Αβ...
Σοφές συμβουλές του Αββά Αβραάμ 7 Μαΐου 2022 Πολύτιμες πνευματικές διδαχές Πατέρων της ερήμου καταγεγραμμένες από τον Αβ...
Αββάς Αβραάμ: Περί ερημιτών 6 Μαΐου 2022 Πολύτιμες πνευματικές διδαχές Πατέρων της ερήμου καταγεγραμμένες από τον Αβ...
Αββάς Θεωνάς: Το σώμα τη αμαρτίας – Μοναχική αποταγή 16 Απριλίου 2022 Πολύτιμες πνευματικές διδαχές Πατέρων της ερήμου καταγεγραμμένες από τον Αβ...
Αββάς Θεωνάς: Οι Άγιοι και η Χάρις του Θεού 11 Απριλίου 2022 Πολύτιμες πνευματικές διδαχές Πατέρων της ερήμου καταγεγραμμένες από τον Αβ...
123...7