Στιγμές από την ιστορία της Εκκλησίας

Στιγμές από την ιστορία της Εκκλησίας: Εκπομπή 17η – Δ’ Οικουμενική Σύνοδος – Μονοφυσιτισμός 2 Μαρτίου 2021 Περιδιαβαίνοντας την ιστορία της Εκκλησίας. Από την ίδρυσή της, τον θρίαμβό...
Στιγμές από την ιστορία της Εκκλησίας: Εκπομπή 16η – Γ’ Οικουμενική Σύνοδος – Σύγκληση και συνέπειες του Νεστοριανισμού 23 Φεβρουαρίου 2021 Περιδιαβαίνοντας την ιστορία της Εκκλησίας. Από την ίδρυσή της, τον θρίαμβό...
Στιγμές από την ιστορία της Εκκλησίας: Εκπομπή 15η – Β’ Οικουμενική Σύνοδος – Πώς επηρεάζουν οι αποφάσεις της τη ζωή των χριστιανών 20 Φεβρουαρίου 2021 Περιδιαβαίνοντας την ιστορία της Εκκλησίας. Από την ίδρυσή της, τον θρίαμβό...
Στιγμές από την ιστορία της Εκκλησίας: Εκπομπή 14η – Β΄ Οικουμενική Σύνοδος – Σύγκληση, αποφάσεις 2 Φεβρουαρίου 2021 Περιδιαβαίνοντας την ιστορία της Εκκλησίας. Από την ίδρυσή της, τον θρίαμβό...
Στιγμές από την ιστορία της Εκκλησίας: Εκπομπή 13η – Α΄ Οικουμενική Σύνοδος – Η ενανθρώπηση στη ζωή του πιστού 26 Ιανουαρίου 2021 Περιδιαβαίνοντας την ιστορία της Εκκλησίας. Από την ίδρυσή της, τον θρίαμβό...
Στιγμές από την ιστορία της Εκκλησίας: Εκπομπή 12η – Περί ενανθρωπήσεως του Χριστού – Α΄ Οικουμενική Σύνοδος 19 Ιανουαρίου 2021 Περιδιαβαίνοντας την ιστορία της Εκκλησίας. Από την ίδρυσή της, τον θρίαμβό...
Στιγμές από την ιστορία της Εκκλησίας: Εκπομπή 11η – Η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος 12 Ιανουαρίου 2021 Περιδιαβαίνοντας την ιστορία της Εκκλησίας. Από την ίδρυσή της, τον θρίαμβό...
Στιγμές από την ιστορία της Εκκλησίας: Εκπομπή 10η – Ο θεσμός του συνοδικού συστήματος 21 Δεκεμβρίου 2020 Περιδιαβαίνοντας την ιστορία της Εκκλησίας. Από την ίδρυσή της, τον θρίαμβό...
Στιγμές από την ιστορία της Εκκλησίας: Εκπομπή 9η – Αιρέσεις – Αιρετικοί – Απαρχές του Συνοδικού συστήματος 15 Δεκεμβρίου 2020 Περιδιαβαίνοντας την ιστορία της Εκκλησίας. Από την ίδρυσή της, τον θρίαμβό...
Στιγμές από την ιστορία της Εκκλησίας: Εκπομπή 8η – Μοντανισμός – Γνωστικισμός – Χιλιαστικές δοξασίες 8 Δεκεμβρίου 2020 Περιδιαβαίνοντας την ιστορία της Εκκλησίας. Από την ίδρυσή της, τον θρίαμβό...
12