Βιβλικά πατήματα

Βιβλικά πατήματα: Εκπομπή 24η – Ιωάννης ο Πρόδρομος 10 Ιουνίου 2021 Μια εκπομπή νοεράς παρουσίας στον χρόνο και τον χώρο της Αγίας Γης, εκεί όπ...
Βιβλικά πατήματα: Εκπομπή 23η – Φαρισαίοι – Σαδδουκαίοι – Εσσαίοι: Οι τρεις μεγάλες ιουδαϊκές θρησκευτικές ομάδες της Παλαιστίνης του 1ου αι. μ.Χ. 28 Μαΐου 2021 Μια εκπομπή νοεράς παρουσίας στον χρόνο και τον χώρο της Αγίας Γης, εκεί όπ...
Βιβλικά πατήματα: Εκπομπή 22η – Ρωμαίοι Αξιωματούχοι της Παλαιστίνης την εποχή της επίγειας παρουσίας του Χριστού 23 Μαΐου 2021 Μια εκπομπή νοεράς παρουσίας στον χρόνο και τον χώρο της Αγίας Γης, εκεί όπ...
Βιβλικά πατήματα: Εκπομπή 21η – Η Βασιλεία του Ηρώδη 20 Μαΐου 2021 Μια εκπομπή νοεράς παρουσίας στον χρόνο και τον χώρο της Αγίας Γης, εκεί όπ...
Βιβλικά πατήματα: Εκπομπή 20ή – Ο Γολγοθάς και ο Ναός της Αναστάσεως 29 Απριλίου 2021 Μια εκπομπή νοεράς παρουσίας στον χρόνο και τον χώρο της Αγίας Γης, εκεί όπ...
Βιβλικά πατήματα: Εκπομπή 19η – Από τους Σελευκίδες στους Ρωμαίους 26 Μαρτίου 2021 Μια εκπομπή νοεράς παρουσίας στον χρόνο και τον χώρο της Αγίας Γης, εκεί όπ...
Βιβλικά πατήματα: Εκπομπή 18η – Η Ελληνιστική περίοδος στην Παλαιστίνη 19 Μαρτίου 2021 Μια εκπομπή νοεράς παρουσίας στον χρόνο και τον χώρο της Αγίας Γης, εκεί όπ...
Βιβλικά πατήματα: Εκπομπή 17η – Η ιερή πόλη της Ιερουσαλήμ 16 Μαρτίου 2021 Μια εκπομπή νοεράς παρουσίας στον χρόνο και τον χώρο της Αγίας Γης, εκεί όπ...
Βιβλικά πατήματα: Εκπομπή 16η – Βασιλικές πόλεις του Ισραήλ: Ασώρ, Γέζερ, Μεγιδδώ 11 Μαρτίου 2021 Μια εκπομπή νοεράς παρουσίας στον χρόνο και τον χώρο της Αγίας Γης, εκεί όπ...
Βιβλικά πατήματα: Εκπομπή 15η – Βαιθήλ-Βεερσεβά-Χεβρώνα-Ιεριχώ 8 Μαρτίου 2021 Μια εκπομπή νοεράς παρουσίας στον χρόνο και τον χώρο της Αγίας Γης, εκεί όπ...
123