Σοφίας Πατερικής Απαύγασμα

Όσιος Θαλάσσιος: Άρχοντας είναι εκείνος που κυριάρχησε στον εαυτό του και υπέταξε στο λογικό την ψυχή και το σώμα! 20 Μαΐου 2023   Όσιος Θαλάσσιος ο Λίβυος. (Εικόνα π. Παύλος Πολίτης) (Επιμέλε...
Άγιος Ισαάκ ο Σύρος: Όταν βρούμε την αγάπη, τρεφόμαστε με άρτο ουράνιο… 20 Μαΐου 2023 Άγιος Ισαάκ ο Σύρος. (Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)   Παράδεισος είναι...
Γι’ αυτά που είναι δυνατόν να λεχθούν για τον Θεό και γι’ αυτά που είναι άρρητα, και για όσα μπορεί να είναι γνωστά και όσα άγνωστα 17 Μαΐου 2023 «Η φιλοξενία του Αβραάμ» η οποία συμβολίζει την Αγία Τριάδα. Προέλευση Ζάκ...
Είναι δυνατόν να αλλάξετε ξαφνικά και από πήλινοι να γίνεται χρυσοί! 15 Μαΐου 2023 Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. (Επιμέλεια Στέλιος Κούκος) Συνέχεια από εδώ: ...
Ακόμη και η ίδια η κτίση και η συνοχή και η διακυβέρνησή της διακηρύσσει το μεγαλείο της φύσεως του Θεού! 13 Μαΐου 2023 Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός. (Επιμέλεια Στέλιος Κούκος) Αγίου Ιωάννου Δ...
Αββάς Ισαάκ ο Σύρος: Κανένα πράγμα δεν μοιάζει με την γλυκύτητα της επίγνωσης του Θεού! 12 Μαΐου 2023 Άγιος Ισαάκ ο Σύρος. (Επιμέλεια Στέλιος Κούκος) Μεταφορά στην νεοελλ...
Περί ταπεινοφροσύνης και ελεημοσύνης 11 Μαΐου 2023 (Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)   Αλοίμονο στον άνθρωπο, που η φήμη τ...
Όσιος Νικηφόρος ο Μονάζων: Από το βίο του άγιου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου και του αγίου Αρσενίου 10 Μαΐου 2023 Άγιος Νικηφόρος ο εν τω Άθω ο Μονάζων. (Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)  ...
Ευαγγελιστής Ιωάννης, Έκανε την ψυχή του λύρα αρμονική και στολισμένη με πολύτιμους λίθους που παράγει χρυσούς φθόγγους και την παραχώρησε στο Πνεύμα… 9 Μαΐου 2023 Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. (Επιμέλεια Στέλιος Κούκος) Αγίου Ιωάννου Χρ...
Αββάς Ποιμήν, Πώς τίμησε τον αναχωρητή που ήταν στενοχωρημένος μαζί του 6 Μαΐου 2023 Αββάς Ποιμήν. Σχέδιο Ράλλη Κοψίδη από Μεγάλο Συναξαριστή της Εκκλησίας). ...
1234...72