Μια νέα ιστο-Σελίδα για τη συντήρηση

1 Μαρτίου 2013

Η επιστήμη και τεχνολογία της συντήρησης της πολιτισμικής κληρονομιάς, έχουν γνωρίσει τις τελευταίες δύο δεκαετίες αλματώδη πρόοδο. Οι επιστήμονες που ασχολούνται με αντικείμενα πολιτισμού έχουν πλέον στα χέρια τους νέα εργαλεία και μεθόδους που συνήθως αποτελούν προϊόντα διεπιστημονικών προσεγγίσεων, καθώς αντιστοιχούν σε ένα ευρύτατο επιστημονικό φάσμα, που εκτείνεται από την παραδοσιακή χημεία και φυσική έως τη μικροηλεκτρονική, τη νανοτεχνολογία και τη βιοτεχνολογία.

mileseba

Η χώρα μας αντιλαμβανόμενη, έστω και αποσπασματικά, τον ξεχωριστό ρόλο της στην παγκόσμια πολιτισμική κληρονομιά, έχει αναλάβει κάποιες καλές πρωτοβουλίες προκειμένου να ανταποκριθεί στη νέα διεθνή πραγματικότητα, που θέτει την επιστημονική γνώση ως βασική προϋπόθεση ανάπτυξης και βιωσιμότητας. Οι πρωτοβουλίες έχουν αναληφθεί τόσο από το επίσημο κράτος, με την ίδρυση νέων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και τμημάτων αλλά και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών διαχείρισης, μελέτης και συντήρησης της πολιτισμικής κληρονομιάς, όσο και από άλλους (ιδιωτικούς) φορείς οι οποίοι έχουν προχωρήσει στην ίδρυση ιδρυμάτων προώθησης/μελέτης του πολιτισμού, στην οργάνωση κύκλων σεμιναρίων συντήρησης κλπ.

Δημιουργήθηκε λοιπόν τα τελευταία χρόνια (και) στη χώρα μας ένα αρκετά πολυπληθές ανθρώπινο δυναμικό, καθηγητών, ερευνητών και επαγγελματιών που ασχολούνται με τη διαχείριση, μελέτη και συντήρηση αντικειμένων πολιτισμού. Ως εκ τούτου, καθίσταται αναγκαία η ανάπτυξη μέσων επικοινωνίας όσων ασχολούνται με τον πολιτισμό -υπό το πρίσμα των συνιστωσών που περιλαμβάνονται στον τίτλο του άρθρου- με στόχο την προώθηση και διάχυση της γνώσης, την ανάπτυξη συνεργασιών και τελικά τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει αυτό το ανθρώπινο δυναμικό στην ελληνική κοινωνία.

Στις μέρες μας, το διαδίκτυο αποτελεί, ένα ιδιαίτερο εύχρηστο και αποτελεσματικό εργαλείο επικοινωνίας και διάχυσης της γνώσης. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Πεμπτουσίας, που παραδοσιακά υπηρετεί τον πολιτισμό σε όλες του τις εκφάνσεις, αποτελεί μία εξαιρετική ευκαιρία για τη δημιουργία μίας σχετικής ιστοσελίδας που να προάγει την επιστημονική γνώση.

Με αυτές τις σκέψεις ξεκινούμε τη δημιουργία μιας ιστοσελίδας, εντασσόμενη μέσα στο διαδικτυακό χώρο της Πεμπτουσίας, όπου συνάδελφοι ερευνητές και επαγγελματίες που ασχολούνται με τη διαχείριση, τη μελέτη και την επιστήμη και τεχνολογία της συντήρησης της πολιτισμικής κληρονομιάς, θα έχουν την ευκαιρία να δημοσιοποιήσουν σχετικές μελέτες υπό τις ακόλουθες μορφές:

  • Εκτενή άρθρα. Εκτός από πρωτότυπες δημοσιεύσεις, ιδιαίτερα καλοδεχούμενα είναι και άρθρα που περιγράφουν πρακτικές εφαρμογές συντήρησης αντικειμένων πολιτισμού, καθώς επίσης και μελέτες περίπτωσης (case studies).
  • Ανακοινώσεις-περιλήψεις στις οποίες περιγράφονται σύντομα εργασίες που έχουν δημοσιευτεί προηγούμενα σε έντυπη μορφή (περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων κλπ).

Πέραν τούτων θα δημοσιεύονται και οι σημαντικότερες δραστηριότητες, όπως συνέδρια, ημερίδες ή προγράμματα σχετικά με την διαχείριση, συντήρηση και μελέτη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Επιλεγμένα άρθρα θα εκδίδονται στη συνέχεια στο ηλεκτρονικό περιοδικό «Ανάλεκτα Επιστήμης και Τεχνολογίας της Συντήρησης».

Δρ. Ιωάννης Καραπαναγιώτης

Επίκουρος Καθηγητής Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας