Επιλέξτε γλώσσα μετάδοσης:

Όσοι επιθυμείτε να πάρετε πιστοποιητικό για τη διαδικτυακή σας συμμετοχή στο συνέδριο, παρακαλούμε συμπληρώστε την αίτηση με το email σας και με τους κωδικούς που θα εμφανίζονται σε τυχαία ώρα στην οθόνη σας ακόμα κι αν έχετε εγγραφεί. Συμπληρώστε εδώ τους κωδικούς.

If you wish to get a certificate of online participation of the conference, please fill out the application, even if you have already registered, with your email and the codes displayed in random time. Please fill the codes.

Все желающие получить доступ к Интернет-участию в ходе Конференции, просим Вас заполнить заявку через Ваш e-mail вместе с кодами доступа, которые будут предоставлены у Вас на экране в ходе Конференции, несмотря на то, что Вы уже зарегистрировались. Коды доступа указывайте здесь