Ακολουθία του Μεγάλου Κανόνος, Ι.Μ. Παναγίας Δοβρά-Ζωντανή Σύνδεση