Νέοι και τεχνολογία. Προοπτικές στη τέχνη της εικόνας σήμερα

Ο Γιώργος Κόρδης, Θεολόγος, αγιογράφος και ζωγράφος μιλάει στην Πεμπτουσία για την αγιογραφία, τους Νέους και την τεχνολογία καθώς και για τις προοπτικές στη τέχνη της εικόνας σήμερα.