«Έλληνες Πατρολόγοι των τελευταίων σαράντα ετών»

Ο Γεώργιος Σταυρόπουλος-Γιοσπάσογλου, Επίκ. Καθηγητής ΕΚΠΑ μιλάει στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «Η επικαιρότητα των Πατερικών Σπουδών στο σύγχρονο κόσμο», που πραγματοποιήθηκε στη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης 29-30 Μαΐου 2019. Θέμα της ομιλίας είναι: «Έλληνες Πατρολόγοι των τελευταίων σαράντα ετών».