Δεν πιέζει, δεν στρατολογεί 15 Φεβρουαρίου 2019   Ο ηθικός νόμος είναι νόμος ηθικής ελευθερίας· απέχει από τη βία κ...
  Φανερά και μυστικά 15 Φεβρουαρίου 2019 Είδα άνθρωπο που φανερά αμάρτησε, αλλά μυστικά μετανόησε. Και αυτόν που ε...
  Πολύ δύσκολο 15 Φεβρουαρίου 2019 «Όπου είναι δύο και συμφωνήσουν σε όλα, ότι μου ζητήσουν θα τους το δώσω», ...
  Εκεί αναπαύεται ο Θεός 15 Φεβρουαρίου 2019 Όταν ο άνθρωπος προσπαθεί να έχει καρδιά ταπεινή και λογισμό ειρηνικό, τό...
  Δεν σπάζουν το τσόφλι 14 Φεβρουαρίου 2019 Όσοι αναπαύονται μέσα στον υλικό κόσμο και δεν ανησυχούν για την σωτηρία ...
  Στα κλεφτά! 14 Φεβρουαρίου 2019 Αν κάποιο πάθος τρυπώσει μέσα σου στα κλεφτά, χωρίς να το αντιληφθείς, ο ...
  Είμαι οφειλέτης 14 Φεβρουαρίου 2019 Κάθε στιγμή είμαι οφειλέτης στον Κύριο, πνευματικά και σωματικά. Πνευματικά...
  Δίνει νόημα στα βάσανα 14 Φεβρουαρίου 2019 Παρότι ο Κύριός μας απαρίθμησε τις πολλές δυσκολίες που θα – βρουν όσοι τ...
  Έγινε σαν ζώο 13 Φεβρουαρίου 2019   Από τότε που ο άνθρωπος απομακρύνθηκε με τη θέλησή του απ’ τον Θε...
  Είναι μια στιγμή 13 Φεβρουαρίου 2019 Πρέπει πάντοτε να υπομένουμε όλα χάριν του Θεού, ευχαρίστως. Η ζωή μας εί...
  Σπουδαίο και απαραίτητο 13 Φεβρουαρίου 2019 Στα μαρτύρια των Αγίων μπορεί κανείς να δει ότι, ενώ οι Άγιοι ήταν θλιβόμεν...
  Σωτήρια οργή 13 Φεβρουαρίου 2019 Οργή σωτήρια είναι η παραχώρηση από το Θεό να πολεμείται ο υπερήφανος νου...
  Το ιδιαίτερο γνώρισμα 12 Φεβρουαρίου 2019 Η αδιαντροπιά είναι ιδιαίτερο γνώρισμα του κακού και τιποτένιου ανθρώπου ...
  Σ’ αυτόν που τον έσπρωξε 12 Φεβρουαρίου 2019 Όποιος θέλει να νικήσει το πνεύμα της καταλαλιάς, ας επιρρίπτει την κατηγ...
  Πάντοτε αγαπητικά 12 Φεβρουαρίου 2019 Να προσέχομε να μην αγανακτούμε για τους ανθρώπους που μας βλάπτουν• μόνο ν...
  Φαινομενικά μικρό 12 Φεβρουαρίου 2019 Η καρδιά είναι ένα φαινομενικά μικρό όργανο, αλλά όμως ο Θεός χωράει και ...
  1234...250