Δεν έχουμε τίποτε

3 Δεκεμβρίου 2022

20161203-3Άμα δεν έχουμε προσευχή, δεν έχουμε τίποτε, ακαταστασία έχουμε και αμέλεια.

Γερ. Μακρίνα Βασσοπούλου, Καθηγ. Ι.Μ. Παναγίας Οδηγήτριας Πορταριάς Βόλου