Χιλιάδες τρόπους έχει ο Θεός

10 Ιουνίου 2021

20150610-3

 

Χιλιάδες τρόπους έχει ο Θεός Χιλιάδες τρόπους έχει ο Θεός για να σε κάμη να ιδείς την αγάπη Του. Ο Χριστός μπορεί να μετατρέψει τη δυστυχία σε μελωδικό δοξολογητικό τραγούδι.

Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης