Αυτό χρειάζεται

10 Ιανουαρίου 2019

20160110-1
Ο Θεός μας δίνει την δυνατότητα να γίνομε υιοί Θεού, να γίνομε θεοί κατά Χάριν. Αυτό που χρειάζεται από μας είναι η τήρησις των εντολών του Θεού, η ταπείνωσις και η πραγματική μετάνοια και η αγάπη.

 

Γέροντας Χριστοφόρος Γρηγοριάτης