Αγκαλιάζει τα πάντα

1 Ιουλίου 2018

Η αγάπη του Θεού είναι απέραντη και βαθιά και αγκαλιάζει τα πάντα· αυτό που διαφέρει σ’ αυτή την αγάπη είναι μια εσωτερική ποιότητα: ο Θεός μπορεί να χαίρεται και μπορεί να πληρώσει το τίμημα της αγάπης Του πάνω στον Σταυρό.

Μητροπολίτης Σουρόζ Αντώνιος Bloom