Αγώνας και θυσία

4 Μαρτίου 2022

20160304-2
Ο Θεός από μας θέλει καρδίαν καθαράν. Να προσέχουμε μόνο τον Θεό. Ο Θεός δεν θέλει μέσα στην καρδιά μας συντροφιές, θέλει μόνον Αυτός να βασιλεύει.

 

 

Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης