Αγωνίζεται να τα κόψει

24 Ιανουαρίου 2023

20170124-3Χριστιανός είναι εκείνος ο οποίος μιμείται τον Χριστό, εξ ου και Χριστιανός. Και μιμείται τον Χριστό σε όλη του την ζωή, ακόμα και στον σταυρικό Του θάνατο. Και συσταυρούται με τον Χριστό, για να συναναστηθεί μαζί Του και να περιπατήσει «εν καινότητι ζωής» (Ρωμ. στ΄ 4), καθώς λέει ο θείος Απόστολος Παύλος. Με την άσκηση την καθημερινή ο Χριστιανός αγωνίζεται να κόψει τα πάθη του, να περιστείλει τα πάθη του και να ευαρεστήσει τον Θεό.

Γέροντας Γεώργιος Καψάνης