Αγοραστής και κατάδικος

30 Ιουνίου 2018

Μετανοών σημαίνει αγοραστής της ταπεινώσεως, σημαίνει κατάδικος απαλλαγμένος από ντροπή, σημαίνει επινοητής τιμωριών του εαυτού του.

Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος