Άλλη αυτή

25 Μαρτίου 2020

20170325-1Άλλο η μνήμη θανάτου που κάνομε ημείς, με διάφορες σκέψεις και θεωρίες (κι’ αυτή πολύ καλή και χρησιμότατη είναι), και άλλη αυτή, που δίδει o Θεός εν αισθήσει.

Γέροντας Χαράλαμπος Διονυσιάτης