Αν το θελήσει

27 Ιουλίου 2022

Πλανάται ο άνθρωπος νομίζοντας πως μόνη η ύλη, η σάρκα, το χρήμα, η δόξα θα του δώσει χαρά και ειρήνη. Η απογοήτευση από το κοσμικό πνεύμα μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο, αν το θελήσει, στην πηγή της χαράς και της ειρήνης, στον Αναστημένο Χριστό, και να πει μετά του φίλου Θωμά· «ο Κύριός μου και ο Θεός μου»!

Μοναχός Μωυσής Αγιορείτης