Αναντικατάστατος

16 Ιανουαρίου 2019

20160116-2
Οι άνθρωποι αντικατέστησαν τον Πνευματικό με τον ψυχολόγο, γι’ αυτό και ο κόσμος δαιμονίστηκε.

Δημήτριος Παναγόπουλος, ιεροκήρυκας