Από μας εξαρτάται

29 Ιουνίου 2020

Δεν είμαστε σε θέση να φθάσουμε την τελειότητα των εντολών, αλλά από μας εξαρτάται να επιδείξουμε την μεγαλύτερη δυνατή φιλοπονία, και τότε Εκείνος ο Ίδιος θα επιτελέσει το υπόλοιπο… Η δύναμη των ευαγγελικών εντολών έγκειται εις το ότι αυτές κατά φυσικό τρόπο εισάγουν στην απειρότητα του Θείου Είναι.

Γέροντας Σωφρόνιος του Έσσεξ