Αποκτά τη δυνατότητα

8 Απριλίου 2021

Με τη διαρκή μετάνοια και άσκηση ο Χριστιανός ζητεί να υπερβαίνει την αμαρτία – εγωισμό που ματαιώνει την κοινωνία. Όσο καθαρίζεται ο άνθρωπος από τα πάθη, τόσο αποκτά τη δυνατότητα της αληθινής κοινωνίας με το Θεό και τα άλλα ανθρώπινα πρόσωπα.

Γέροντας Γεώργιος Καψάνης