Αποτελεί εξαίρεση

17 Οκτωβρίου 2019

20161017-3 Ο Χριστιανισμός είναι παράδοξη ζωή, παράδοξο φαινόμενο. Όλες οι θρησκείες του κόσμου είναι λογικές. Ο Χριστιανισμός αποτελεί εξαίρεση. Είναι η πίστη που μας παρέδωσε άπαξ ο Χριστός, και αυτό αποτελεί απόδειξη ότι είναι και η μόνη αληθινή. Όλες οι άλλες θρησκείες είναι λογικές, ενώ η δική μας είναι υπέρλογη. Πρόκειται για γεγονός που αποκαλύπτεται σε μας. Δεν κρίνουμε εμείς το γεγονός αυτό, αλλά όταν το δεχόμαστε, μας πληροφορεί. Γι’ αυτό ο Χριστιανισμός ήταν πάντοτε μωρία για τους σοφούς αυτού του κόσμου. Και η μοναχική υπακοή έρχεται να μας διδάξει ακριβώς τη μωρία αυτή. Να μας καταστήσει ικανούς να δεχθούμε και να αφομοιώσουμε την υπακοή του Χριστού.

Αρχιμ. Ζαχαρία (Ζάχαρου) του Έσσεξ