Ας πηγαίνουν στον βυθό

24 Σεπτεμβρίου 2020

Συνήθως οι άνθρωποι όταν αισθάνονται ολίγοι δεν αναπαύονται, θέλουν να πηγαίνουν με τους πολλούς κι ας πηγαίνουν οι πολλοί στον βυθό.

Γέροντας Γεώργιος Καψάνης