Χωρίς αγωνία

12 Ιουλίου 2020

«Να τα αναθέτουμε όλα σε Εκείνον χωρίς αγωνία. Να είμαστε απλοί. Να λέμε το «Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισέ με, φώτισόν μου το σκότος» και θ’ ανοίξει στον Χριστό η καρδιά μας».

Γερ. Θεοσέμνη, Καθηγουμένη Ι.Μ. Χρυσοπηγής Χανίων Κρήτης