Χωρίζει τον νου

21 Μαΐου 2022

20160521-3
Όποιος πιστεύει στον Κύριο φοβάται την κόλαση· όποιος  φοβάται την κόλαση εγκρατεύεται από τα πάθη· όποιος εγκρατεύεται από τα πάθη, υπομένει τις θλίψεις· όποιος υπομένει τις θλίψεις, θα αποκτήσει την ελπίδα στον Θεό· η ελπίδα στον Θεόν χωρίζει τον νου από κάθε γήινη προσκόλληση· τότε ο νους θα αποκτήσει την αγάπη προς τον Θεό.

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής