Δεν μπορούμε να αρέσουμε

26 Ιανουαρίου 2021

Εμείς να κάνουμε αυτό που νομίζουμε ότι είναι το σωστό και αυτό που μας λέει η συνείδησή μας, προσέχοντας να μην σκανδαλίσουμε τους άλλους. Αν κάποιοι σκανδαλιστούν γι’ αυτό, δεν φέρουμε ευθύνη, ούτε και μπορούμε να αρέσουμε και σε όλους.

Ιερομόναχος Χρυσόστομος Σταυρονικητιανός